S8 Warszawa-Białystok | Prace zrealizowane w okresie 29.01-04.02.2018 r.

Prace zrealizowane w okresie 29.01-04.02.2018 r.

Opublikowano: 6.02.2018

W okresie od 29.01.2018 r. do 04.02.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Wykonanie barier drogowych: km 555+500-557+500 pas rozdziału;
 • Wykonanie pierścienia ronda z grysu granitowego Podborze – Rondo północne i południowe;
 • Zagęszczanie pobocza: km 557+500-557+800 jl;

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-27A: izolacja cienka na fundamentach w osi A i B; izolacja cienka ścian w osi B s. 2 i 4; przygotowanie pod izolację cienką w osi B ; rozszalowanie ściany oś A s. 4;
 • Obiekt WD-29: betonowanie fundamentu oś E s. 1; betonowanie ściany w osi E s.3, s. 5; odśnieżanie ściany; szalowanie ściany w osi E s.3; zasypka inżynierska między osiami B i C; zbrojenie ściany w osi E s.2, s.4;
 • Obiekt WD-29a: dozbrajanie wytyków w osi B s.2; przestawianie szalunków  na oś  A s. 4; szalowanie ławy fundamentowej  w osi B s. 1,2; zbrojenie wytyków oś A s. 4; zbrojenie ściany  w osi B s. 3; zbrojenie ławy oś B s. 4, oś A s. 2; szalowanie ściany w osi B s.5 i A s. 1; przygotowanie do odbioru ławy fundamentowej oś B; betonowanie fundamentu w osi A s.2 i B s. 4;
 • Obiekt WD-29b: zasypka inżynierska za podporą F;
 • Obiekt WS-30: izolacja cienka na powierzchni bocznej fundamentu A; izolacja cienka na ściane B; mycie ściany pod izolację cienką; naprawy powierzchni betonowych; zasypka fundamentu w osi B;
 • Obiekt KP-32: czyszczenie ustroju nośnego; groszkowanie powierzchni betonu pod ciosy podłożyskowe na pochylni lewej; naprawy powierzchni betonowych na wannie lewej; odkopanie ławy fundamentowej podpory od nitki lewej pod odwiert badawczy; piaskowanie wanny etap 2; poprawki zbrojarskie na ustroju nośnym; przygotowanie szalunków pod schody prawe; szlifowanie powierzchni betonowych na wannie lewej;
 • Obiekt PZ-55: wykop pod fundamenty barier;
 • Obiekt PZ-61 naprawa podsypki pod prefabrykaty; przygotowanie osłony termicznej z plandek i ogrzewanie wlotu;
 • Obiekt PZ-65: betonowanie płyt dennych; czyszczenie szalunków i zbrojenia; pielęgnacja betonu; pompowanie wody;

Roboty branżowe:

 • ZB-32: szalowanie i przygotowanie do betonowania; odwodnienie wykopu pod płytę denną; betonowanie płyty dennej; zbrojenie płyty dennej;