Prace zrealizowane w okresie 27.08-02.09.2018 r.

Opublikowano: 3.09.2018

W okresie od 27.08-02.09.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Humusowanie skarp rowu: DD21, DD22, DD23, DD24
 • Profilowanie rowu: DD25
 • Umocnienie poboczy na wjazdach z MCE: DD22, DD24
 • Wykop rowu: DG, DW, DD23, DD24
 • Wykonanie brewek: DD18, DD25
 • Naprawa poboczy i skarp: km 558+500-559+700 jl
 • Porządkowanie terenów płaskich

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-27: montaż barierek na kapach chodnikowych od str. Wawy i B-stoku; montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych od B-stoku i Wawy; szalowanie i zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydełku oś E od Wawy i B-stoku; szalowanie i betonowanie korytek ściekowych; szalowanie i zbrojenie ławy pod ekrany energochłonne oś A i B od B-stoku; szalowanie skrzydełka od B-stoku przy osi E; demontaż barierek BHP od Wawy i B-stoku prawa nitka prawy pas; kosmetyka wlotów Viawall; transport paneli drewnianych na ekrany; transport paneli drewnianych na ekrany; wykonanie chodników przy ekranie przeciwolśnieniowym; betonowanie kapy i ławy pod ekrany energochłonne oś A i B od B-stoku; rozszalowywanie kapy od osi E od Wawy;
 • Obiekt WD-27A: montaż zbrojenia ławy ekranów przy osi A i B; wykop pod ławy ekranów energochłonnych przy osi A i B od B-stoku i Wawy; beton ławy ekranów energochłonnych przy osi A i B od B-stoku
 • Obiekt WD-29: montaż barierek na kapach chodnikowych od str. Wawy i B-stoku; kręcenie zbrojenia kap chodnikowych na odkładzie; kosmetyka wlotów Viawall prawa projektowa i lewa, kosmetyka neonów ław fundamentowych ekranów przeciwolśnieniowych; prefabrykacja zbrojenia na odkładzie; demontaż barierek BHP od Wawy i B-stoku prawa nitka prawy pas; montaż zbrojenia ław ekranów energochłonnych;
 • Obiekt WD-29A: kosmetyka wlotów ViaWall
 • Obiekt WD-30: międzywarstwa powłoki malarskiej
 • Obiekt WD-31: uzupełnianie dylatacji pozornych kap chodnikowych masą trwaleplastyczną
 • Obiekt KP-32: ułożenie korytek ściekowych; rozszalowanie korytek betonowych ścieków skarpowych; umocnienie korytek kamieniem
 • Obiekt PZ-55: szlifowanie i przygotowanie powierzchni wlotów pod hydrofobizację
 • Obiekt PZ-60: szlifowanie i szpachlowanie powierzchni betonowych
 • Obiekt PZ-61: szlifowanie i szpachlowanie powierzchni betonowych
 • Obiekt PZ-65: szlifowanie i przygotowanie powierzchni wlotów pod hydrofobizację

Roboty branżowe:

 • Zbiorniki: ZB-32 – roboty porządkowe
 • Odwodnienie: regulacja studni wraz z montażem włazów