Prace zrealizowane w okresie 24.09-30.09.2018 r.

Opublikowano: 1.10.2018

W okresie od 24.09-30.09.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • koszenie traw – km 555+000-562+000 jl, DP16; DD21;
 • Czyszczenie asfaltu po produktach ropopochodnych;
 • Likwidacja hałd humusu, wyrównywanie terenu: DD20, DD25;
 • Humusowanie przeciwskarp : DD21/DD23;
 • Wykonanie oznakowania poziomego: DD21, DD23, DD25;
 • Prace poprawkowe: brukarka, umocnienia pobocza;
 • Ogrodzenia – montaż siatki, roboty wykończeniowe;
 • Wykonywanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach indywidualnych DD24;

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-26: roboty poprawkowe;
 • Obiekt WD-27: montaż balustrad; piaskowanie kap chodnikowych; szlifowanie kap chodnikowych; kosmetyka ścianek dobetonowanych;
 • Obiekt WD-28: roboty poprawkowe;
 • Obiekt WD-29: szlifowanie kap chodnikowych; kosmetyka ścianek dobetonowanych; zabezpieczanie barieroporęczy przed piaskowaniem; kosmetyka korytek ściekowych,
 • Obiekt WD-30: betonowanie fundamentu pod bariery energochłonne;
 • Obiekt WD-31: roboty poprawkowe;
 • Obiekt KP-32: roboty poprawkowe;
 • Obiekt PPZ-65: roboty poprawkowe;