Prace zrealizowane w okresie 01.10-07.10.2018 r.

Opublikowano: 8.10.2018

W okresie od 01.10-07.10.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 •  brukarka – prace poprawkowe: spoinowanie, czyszczenie
 • ogrodzenia – prace poprawkowe
 • umocnienie pobocza – uzupełnienia
 • czyszczenie umocnienia rowów, prace poprawkowe
 • poszerzenie nasypu za dodatkowymi barierami – prace dodatkowe

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-26: roboty poprawkowe;
 • Obiekt WD-27: izolacja cienka ławy fundamentowej pod bariery energochłonne oś A i B od Warszawy i Białegostoku, wiercenie pod bariery energochłonne oś A i B od Białegostoku, wiercenie pod bariery energochłonne oś A i B od Białegostoku i Warszawy; wykładanie kamieniem wylotów rur odwodnieniowych obiektów;
 • Obiekt WD-27A: izolacja cienka ławy fundamentowej pod bariery energochłonne
 • Obiekt WD-28: roboty poprawkowe;
 • Obiekt WD-29: piaskowanie kap chodnikowych od str. Warszawy i Białegostoku; kosmetyka korytek ściekowych,wiercenie pod bariery energochłonne oś A i B od Warszawy i oś B od Białegostoku;
 • Obiekt WD-29A: izolacja cienka oczepów oś A od Warszawy i Białegostoku;
 • Obiekt WD-29B: umocnienie wylotów rur odwodnieniowych; wiercenie pod bariery energochłonne oś F i G od Warszawy i Białegostoku;
 • Obiekt WS-30: betonowanie fundamentu pod bariery energochłonne;
 • Obiekt WD-31: roboty poprawkowe;
 • Obiekt KP-32: roboty poprawkowe;
 • Obiekt PPZ-65: roboty poprawkowe;