Prace zrealizowane w okresie 24.07-30.07.2017 r.

Opublikowano: 31.07.2017

W okresie od 24.07.2017 r. do 30.07.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Zagęszczanie nasypu – S8 km: 553+880-554+070; 554+160-554+400; DD21 0+000-0+600; DD23 0+800-1+000; 0+120-0+220
 • Wykonywanie nasypu – S8 km: 562+100-562+200; 553+880-554+070; 554+160-554+400;  DD21 0+800-1+650;  DD23;  DD24 0+280-0+375; DP14; DP16;
 • Zagęszczanie podłoża pod nasyp: DD21 2+300-2+700; DD25 1+050-1+400, 0+000-0+340;
 • Zagęszczanie podłoża w wykopie: DD21 2+610-2+738; rondo północne DP13;
 • Wykonanie stabilizacji cementem: C5/6MPa – S8 km 554+195-554+400 jp; 559+420-559+590 jl; rondo północne DP13;
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5: 554+500-554+800; 555+360-555+500; DP13 0+150-0+200
 • Zagęszczanie podbudowy z kruszywa 0/31,5: 554+400-554+800; 555+360-555+750; 553+580-553+680; DP13 0+150-0+200; L.6.3.L;
 • Wykonanie podbudowy z BA : km 553+550-553+860 jl; 554+400-555+000; DP13 0+240-0+358; L.6.4.L
 • Wykonanie warstwy wiążącej: km 553+580-553+860; L.6.4.L 0+000-0+290;
 • Wykonanie podbudowy MCE: DD20 0+980-1+400; 1+860-2+180; DD21 0+000-0+600; DD22;
 • Wykonanie zabudów wpustów wraz z wypełnieniem betonem – L.6.4.L
 • Wykonanie rowu: km 554+800-554+860;
 • Odhumusowanie: 560+800-561+900
 • Wykonanie wykopu: 561+000-561+400; rondo północne DP13
 • Wykonanie bentomaty+ humusowanie: 554+400-554+800; L.6.2.P
 • Wykonanie kostki na wyspie i chodniku – DP13, L.6.1.P, L.6.2.P;
 • Wykonanie ścieku z trzech rzędów kostki:
 • Wykonanie ścieku trójkątnego 553+580-553+680 jp;
 • Wykonanie krawężnika na wyspie – DP13
 • Wykonanie kostki na chodniku – DD19;
 • Wykonanie zjazdów z kostki brukowej – DP13
 • Wykonanie pobocza wraz ze zjazdami indywidualnymi – DD24
 • Wykonanie przepustu- DD25 0+700
 • Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej – DK8
 • Rozbiórka istniejącej podbudowy z odprężonego betonu- DK8
 • Rozbiórka MCE – 561+400-561+900;

Roboty mostowe:

 • Obiekt WS-26: szalowanie betonu podkładowego pod oczepy murów oporowych B lewa sekcja 1, 2, 3, 4, 5; szalowanie i zbrojenie dylatacji modułowej Ap i Bp; szalowanie i zbrojenie oczepów kap chodnikowych w pasie rozdziału A-A oraz Ap; betonowanie dylatacji modułowej Bp; zbrojenie kapy chodnikowej wąskiej na płycie ustroju nośnego jp; zbrojenie wnęk dylatacyjnych i dylatacji modułowej Ap; zbrojenie kap chodnikowych; izolacja cienka oczepów kap chodnikowych Ap; beton podkładowy pod oczepy kap chodnikowych Al – sekcja 1, 2, 3, Bl sekcja 5 i w pasie rozdziału A-A; betonowanie oczepów kap chodnikowych na murach oporowych Ap i Al oraz w pasie rozdziału A-A; szalowanie i zbrojenie dylatacji modułowej Ap oraz dozbrajanie dylatacji Bl; szalowanie betonu podkładowego pod oczepy kap chodnikowych za podporą BL; śrutowanie płyty ustroju nośnego jp;  montaż dylatacji modułowych jl;
 • Obiekt WD-27: wykonanie pali CFA; rozkuwanie głowic pali w osi D i E; próbne obciążenia pala w osi C i D; wykop pod fundament – podpora C; beton podkładowy pod fundamenty w osi D;
 • Obiekt WD-29: wykonanie pali CFA; rozkuwanie głowic pali; badanie ciągłości pali w osi C; montaż stanowiska do próbnego obciążenia pala w osi C;
 • Obiekt WD-31: zasypka przyczółka A oraz stożki przyobiektowe
 • Obiekt PZ-55 j.lewa: zbrojenie betonu ochronnego izolacji grubej;
 • Obiekt PZ-56 j.lewa: zbrojenie betonu ochronnego izolacji grubej;
 • Obiekt PZ-59 j.lewa: szalowanie i zbrojenie płyty zespalającej;
 • Obiekt PZ-59/A: zbrojenie betonu ochronnego płyt przejściowych;
 • Obiekt PZ-60 j.lewa: szalowanie i zbrojenie płyty zespalającej;  beton płyty zespalającej;
 • Obiekt PZ-60/A:

Roboty branżowe:

 • KDo19: montaż rur DN200mm;
 • KD32: montaż rur tłocznych DN160mm
 • Sieć gazowa: G3, G4, G5, G6, G7 roboty wykończeniowe;
 • Oświetlenie: Węzeł Podborze: montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, kabli ziemnych;
 • Teletechnika: km 562+200 zgrzewanie rur do przewiertu; wykonanie przewiertu z rur 2xRHDPEp;
 • Ekrany akustyczne: EP1 trzony pali ekranów akustycznych;