Prace zrealizowane w okresie 22.01-28.01.2018 r.

Opublikowano: 29.01.2018

W okresie od 22.01.2018 r. do 28.01.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Wykonanie barier drogowych: km 555+500-557+500 pas rozdziału; 558+500-559+500 jl;

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-27A: izolacja cienka na fundamentach w osi A i B; izolacja cienka ścian w osi B s. 2 i 4; przygotowanie pod izolację cienką w osi B ; rozszalowanie ściany oś A s. 4;
 • Obiekt WD-29: betonowanie fundamentu oś E s. 1; betonowanie ściany w osi E s.3, s. 5; odśnieżanie ściany; szalowanie ściany w osi E s.3; zasypka inżynierska między osiami B i C; zbrojenie ściany w osi E s.2, s.4;
 • Obiekt WD-29a: dozbrajanie wytyków w osi B s.1 i 3; przestawianie szalunków  z osi  A na oś B; szalowanie ławy fundamentowej  w osi B s. 4; zamykanie szalunków w osi A;  zbrojenie ławy fundamentowej w osi B s. 1, 2, 3, 4; zbrojenie wytyków i szalowanie ławy w osi B s.3;
 • Obiekt WS-30: ogrzewanie i przygotowywanie  do odbioru ściany podpory; przygotowanie stanowiska do napraw betonu; rozszalowanie wewnętrznej strony ściany; szlifowanie i szpachlowanie powierzchni betonowych;
 • Obiekt KP-32: grzanie, odśnieżanie i czyszczenie zbrojenia ustroju nośnego; poprawki zbrojarskie na ustroju nośnym; przygotowanie do odbioru płyty ustroju; przygotowanie namiotów grzewczych na ustroju nośnym; przygotowanie podłoża pod szalunek schodów prawych; rozszalowanie wanny lewej; szlifowanie powierzchni betonu wanny jl;
 • Obiekt PZ-55: wykop pod fundamenty barier;
 • Obiekt PZ-61 naprawa podsypki pod prefabrykaty; przygotowanie osłony termicznej z plandek i ogrzewanie wlotu;
 • Obiekt PZ-65: czyszczenie zbrojenia wlotów i szalunków; pompowanie wody; skuwanie lodu z szalunków wlotu; zbrojenie i szalowanie płyty dennej wlotów;

Roboty branżowe:

 • KD32:  montaż rur DN800 mm, montaż studni D32.1 i D32.2+ rura DN800 mm;  zasypka wykopu po montażu rur DN800 mm; zasypka wykopu po montażu studni D32.1, D32.3;
 • ZB-32: odwodnienie wykopu pod płytę denną; ogrzewanie płyty po betonowaniu; zbrojenie płyty dennej;