Prace zrealizowane w okresie 19.02-25.02.2018 r.

Opublikowano: 27.02.2018

W okresie od 19.02.2018 r. do 25.02.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Wykonanie barier drogowych KM: 556+700-557+100; 557+200-557+500; 559+00-559+300; 559+600 do WS-30;
 • Wykonanie barier nad PZ-56; PZ-59; PZ-60;
 • Wykonanie skarpy: km 562+100-562+320;
 • Wykonanie rowów odwadniających: DD21;
 • Wykonywanie rowu : km 560+900-561+300;
 • Malowanie oznakowania tymczasowego: odc. 553+145-559+700;
 • Wykonanie przepustów fi 800: DP-15; fi 400 : DP-15; DD24; DD25
 • Mycie oznakowania pionowego na całej długości kontraktu;
 • Wykonanie oznakowania tymczasowego;

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-28: wykop pod podwalinę stożka;
 • Obiekt WD-29: izolacja cienka ławy w osi E s. 4; 3; 2;
 • Obiekt WD-29a: betonowanie ławy w osi B s. 2;  betonowanie ściany w osi A i B s. 2, 4; dozbrajanie ściany w osi A s.4 ; pielęgnacja betonu oś A/ B seg. 2, 4; prace porządkowe – WAG; rozszalowywanie ławy w osi B s. 2;  szalowanie ściany w osi A i B s. 4; zbrojenie ściany w osi B s. 2;
 • Obiekt WS-30: naprawy betonu pod izolację cienką w środku ramy; pielęgnacja izolacji cienkiej na fundamencie skrzydełek; poprawki powierzchni betonu pod izolację cienką; zasypka przyczółka podpora A i B – 2 warstwy; zasypki inżynierskie za podporą A i B;
 • Obiekt WD-31: zasypka inżynierska za podporą D;
 • Obiekt KP-32: obsadzenie łożysk pod pochylnię lewą; poprawki zbrojenia i szalunku wanny lewej; prefabrykacja zbrojenia pochylni lewej; szalowanie pochylni lewej; szalowanie wanny lewej segment 1 etap II; ustawienie łożysk wanny lewej;
 • Obiekt PZ-55: izolacja cienka; naprawy betonu pod izolację cienką;
 • Obiekt PZ-56: izolacja cienka; naprawy betonu pod izolację cienką; rozszalowywanie fundamentów pod bariery;
 • Obiekt PZ-60: szalowanie fundamentów pod bariery ;
 • Obiekt PZ-65: betonowanie skrzydełek lewego wlotu; izolacja styków prefabtykatów naprawa styków między prefabrykatami pielęgnacja betonu; szalowanie i zbrojenie skrzydełek lewego wlotu;

Roboty branżowe:

 • ZB-32: odwodnienie wykopu,
 • KD31, KD29; KDo21 montaż płaskowników przy studniach wpadowych;
 • System preselekcyjnego ważenia pojazdów: rozszalowanie oraz zasypka fundamentów;