Prace zrealizowane w okresie 17.09-23.09.2018 r.

Opublikowano: 24.09.2018

W okresie od 17.09-23.09.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Humusowanie skarp: wjazdy DD24/DD25
 • Odmulanie przepustów: łącznice MOP
 • Wykonanie oznakowania poziomego: DD21, DD23, DD25
 • Prace poprawkowe na poboczach, oznakowaniu pionowym, barierach ochronnych

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-26: poprawki chodników, gzymsów i desek gzymsowych; oczyszczenie konstrukcji stalowej; poprawa naciągu lin barier energochłonnych
 • Obiekt WD-27: montaż balustrad; nawierzchnioizolacja chodników; dokończenie umocnienia skarp i rowu
 • Obiekt WD-28: poprawki antykorozji betonu;
 • Obiekt WD-29: nawierzchnioizolacja chodników; poprawki antykorozji betonu
 • Obiekt WD-30: spoinowanie ścieków; poprawki antykorozji betonu; fundamenty barier energochłonnych
 • Obiekt WD-31: poprawki antykorozji betonu;
 • Obiekt KP-32: poprawki nawierzchnioizolacji; poprawki antykorozji balustrad
 • Obiekt PPZ-65: poprawki umocnienia skarp ; spoinowanie ścieków; poprawkii antykorozji balustrad