Prace zrealizowane w okresie 17.07-23.07.2017 r.

Opublikowano: 24.07.2017

W okresie od 17.07.2017 r. do 23.07.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Zagęszczanie nasypu – S8 km: JL 553+880-554+070; 554+160-554+400; JP: 554+200-554+400; 555+350-555+720; DD23 0+120-0+220; DP14; DP16; DD21 0+000-0+600;
 • Zagęszczanie nasypu w pasie dzielącym: km 558+650-559+050;
 • Wykonywanie nasypu – S8 km: 554+160-554+400; DD21  0+000-0+620; DD23 0+120-0+200; DP16
 • Zagęszczanie podłoża pod nasyp: DD21 0+800-1+500; DD23 0+000-0+500; DD24 0+150-0+350;
 • Zagęszczanie podłoża w wykopie: DP13 0+150-0+200
 • Wykonanie stabilizacji cementem: C5/6MPa – S8 km JL 555+350-555+500; L.6.3.L 0+240-0+351;
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5: JL 553+540-553+860; 554+400-554+500; 554+540-554+700; 559+120-559+420; L.6.4.L 0+000-0+294; L.6.3.L 0+000-0+351;
 • Zagęszczanie podbudowy z kruszywa 0/31,5: 553+540-553+650; 554+530-554+760; L.6.4.L 0+000-0+294; L.6.3.L
 • Wykonanie podbudowy z BA : km 557+830-558+200 w1; 559+640-559+800 w1; ITD w1; 556+880-557+220 w2;
 • Wykonanie warstwy wiążącej: km 556+140-556+840; DD24 1+360-1+851;
 • Wykonanie zabudów wpustów: km 553+145-554+440;
 • Wykonanie rowu: km 554+450-554+500; L.6.2.P
 • Odhumusowanie: 560+000-560+300; DD21 0+800-1+000;
 • Wykonanie kostki na wyspie i chodniku: L.6.1.P/ DD19
 • Wykonanie ścieku z trzech rzędów kostki: DP13;
 • Wykonanie wykopu: DD19;
 • Wykonanie bentomaty+ humusowanie: L.6.2.P 0+000-0+300;
 • Wykonanie przewiązek na tymczasowy objazd
 • Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozbiórka istniejącej podbudowy MCE – DK8

Roboty mostowe:

 • Obiekt WS-26: zbrojenie oczepów kap chodnikowych oraz na kapy na ustroju nośnym  jp, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych jp; betonowanie ścianki zaplecznej AL; beton ochronny izolacji grubej płyty przejściowej BP; zbrojenie betonu ochronnego płyty przejściowej BP; beton ochronny izolacji grubej płyty przejściowej AP; beton podkładowy pod oczepy kap chodnikowych AL – sekcja II, III, IV oraz Ap sekcja I;  montaż rur osłonowych dla przewodów energetycznych w kapie chodnikowej jp; montaż kolektora odwodnieniowego od przyczółka AL do studni; beton płyty przejściowej AL; beton ścianki zaplecznej BL; zbrojenie oczepów pali od strony Warszawy jp; zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym; beton ochronny izolacji grubej płyty przejściowej Ap; beton podkładowy pod oczep kapy chodnikowej sekcja I i za podporą Bp;  izolacja cienka oczepów kap chodnikowych jp;
 • Obiekt WD-27: próbne obciążenia pala – podpora E; wykonanie pali CFA;
 • Obiekt WD-29: wykonanie pali CFA;
 • Obiekt PZ-55 j.lewa: izolacja gruba płyt przejściowych i płyty zespalającej; zbrojenie betonu ochronnego płyt przejściowych i płyty zespalającej;
 • Obiekt PZ-56 j.lewa: izolacja gruba płyt przejściowych i płyty zespalającej; zbrojenie betonu ochronnego płyt przejściowych i płyty zespalającej;
 • Obiekt PZ-59 j.lewa: wykonanie zasypki; prefabrykacja zbrojenia płyty zespalającej;
 • Obiekt PZ-59/A: zbrojenie betonu ochronnego płyt przejściowych i płyty zespalającej; prefabrykacja zbrojenia płyty zespalającej;
 • Obiekt PZ-60 j.lewa: zbrojenie i szalowanie płyty zespalającej; prefabrykacja zbrojenia płyty zespalającej;
 • Obiekt PZ-60/A: betonowanie płyt przejściowych;

Roboty branżowe:

 • KD28: montaż rur DN300 mm; montaż studni wpadowej;
 • KDo19: montaż rur DN200, montaż wpustów deszczowych;
 • KDo18; KDo19: montaż pokryw odciążających na wpustach deszczowych;
 • KD30: montaż studni wpadowej;
 • Sieć gazowa: przełączenia G3, G4 demontaż rur, roboty wykończeniowe; zamulenie sieci;
 • Oświetlenie: Węzeł Podborze: szafa SO-6/5GO: montaż fundamentów, kabli ziemnych;
 • Teletechnika: km 559+700; 561+900; 562+200 montaż kanału technologicznego + studnie;
 • Ekrany akustyczne: EP1 trzony pali ekranów akustycznych;