Prace zrealizowane w okresie 15.10-21.10.2018 r.

Opublikowano: 22.10.2018

W okresie od 15.10-21.10.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • S8: Nasadzenia
 • S8:Nasadzenia- palikowanie
 • S8/DD:Czyszczenie umocnienia rowów+ prace poprawkowe
 • S8/DD: Wykonanie uzupełnienia umocnienia pobocza
 • S8/Lacznica/DP/DD: Naprawa usterek

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-26: Zabezpieczenie kotew, klinowanie ekranów energochłonnych
 • Obiekt WD-27: Uszczelnienie ekranów przeciwolśnieniowych od Wawy;
 • Obiekt WD-27: Zabezpieczenie górnej powierzchni wypełnień ekranów pzreciwolśnieniowych;
 • Obiekt WD-27/WD-29: Antykorozja dobetonowancych ścianek- między warstwa oś-A,B,F I G;
 • Obiekt WD-27/WD-29: Poprawki wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych od Wawy i B-stoku;
 • Obiekt WD-27/WD-29: Roboty wykończeniowe chodników;
 • Obiekt WD-27/WD-29: Uzupełnienie humusem na połączeniu skrzydełek z kapą chodnikową;
 • Obiekt WD-27/WD-29: Żywicowanie kap chodnikowych od Wawy B-stoku;
 • Obiekt WD-29: Kosmetyka wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych od B-stoku
 • Obiekt WS-26/WD-28/WS-30/WD-31/KP-32/PZ: Roboty poprawkowe
 • Obiekt PZ-61: Uzupełnienie ażurów