Prace zrealizowane w okresie 10.09-16.09.2018 r.

Opublikowano: 18.09.2018

W okresie od 10.09-16.09.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Humusowanie skarp rowu:  łącznice węzła MOP, DD24, DD25
 • Czyszczenie i odmulanie przepustów: łącznice węzła, DD24
 • Prace poprawkowe na brukarce, spoinowanie krawężników
 • Zalewanie dylatacji poprzecznych i podłużnej – zatoka ITD
 • Wykonanie barier drogowych – prace
 • Profilowanie podłoża w wykopie na zjazdach – DD24
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 na zjazdach indywidualnych
 • Umocnienie poboczy na wjazdach z MCE:  dodatkowe po audycie BRD: DD22
 • Wykonanie poboczy na zjazdach indywidualnych DD22/DD23/DD25
 • Ogrodzenia – montaż słupków, naciąganie siatki
 • Porządkowanie terenów płaskich, wyrównywanie i zahumusowanie terenów płaskich na węźle Prosienica

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-26: Roboty poprawkowe
 • Obiekt WD-27: betonowanie gzymsu skrzydełek oś A od Warszawy i Białegostoku; kosmetyka murów przeciwolśnieniowych; montaż paneli przeciwolśnieniowych; spoinowanie korytek ściekowych; szalowanie korytek ściekowych ; umocnienie skarp płytami ażurowymi; zbrojenie i szalowanie oczepu, gzymsu na skrzydełku od str. Warszawy i Białegostoku oś A, kosmetyka betonu na kapach chodnikowych;
 • Obiekt WD-27A: betonowanie ścianek bocznych na wlocie i wylocie obiektu przy osi A i B od Białegostoku;
 • Obiekt WD-28: roboty poprawkowe;
 • Obiekt WD-29: beton słupów do barieroporęcz; fugowanie korytek ściekowych; kosmetyka betonu kap chodnikowych; montaż barieroporęcz i paneli przeciwolśnieniowych; nacinanie dylatacji pozornych; profilowanie wierzchniej warstwy humusu
 • Obiekt WD-29A/B: wiercenie, wklejanie, dozbrajanie i szalowanie ścianek bocznych na wlocie i wylocie obiektu; szlifowanie powłoki malarskiej i nawiercanie otworów od strony Warszawy przy osi F i G;
 • Obiekt WD-30: roboty poprawkowe; szlifowanie i szpachlowanie gzymsów
 • Obiekt WD-31: uzupełnianie ohumusowania ażurów
 • Obiekt KP-32: roboty poprawkowe

Roboty branżowe:

 • Wodociąg: W13: roboty wykończeniowe, humusowanie
 • Odwodnienie: roboty wykończeniowe, porządkowe