Prace zrealizowane w okresie 08.10-14.10.2018 r.

Opublikowano: 15.10.2018

W okresie od 08.10-14.10.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 •  Ścieki i krawężniki – oczyszczanie, spoinowanie
 • Ogrodzenia – naciąganie siatki, poprawki
 • Prace poprawkowe na poboczach
 • Wykonanie barier mostowych – roboty dodatkowe

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-26: roboty poprawkowe;
 • Obiekt WD-27: roboty wykończeniowe i poprawkowe;
 • Obiekt WD-28: roboty wykończeniowe i poprawkowe;
 • Obiekt WD-29: roboty wykończeniowe i poprawkowe;
 • Obiekt WD-30: roboty wykończeniowe i poprawkowe;
 • Obiekt WD-31: roboty wykończeniowe i poprawkowe;
 • Obiekt KP-32: roboty wykończeniowe i poprawkowe;
 • Obiekt PPZ-65: roboty wykończeniowe i poprawkowe;