Prace zrealizowane w okresie 08.05-14.05.2017 r.

Opublikowano: 15.05.2017

W okresie od 08.05.2017 r. do 14.05.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Zagęszczanie nasypu – S8 km: JL 553+650-553+750; 553+908-553+075; 553+880-554+074; 554+200-554+430; 554+180-554+460; 554+800-555+000; 556+000-556+100; 559+100-559+320; 553+340-553+380; 554+700-555+000; 556+100-556+450; 558+000-558+120; 558+650-558+750; 559+650-559+750; L.6.3.L 0+000-0+227; DD24 1+360-1+600; JP 553+500-553+615; 561+400-561+480;
 • Zagęszczanie podłoża pod nasyp – S8 km: JP 560+681+560+720;
 • Wykonywanie nasypu – S8 km: JL 553+900-554+075; 554+200-554+460; 554+620-554+800; 556+100-556+450; 557+800-558+150; 562+100-562+200; DD22
 • Wykonanie stabilizacji cementem: C5/6 – S8 km: JP 553+650-553+750; 560+730-560+800; 561+400-561+490; 559+750-559+900; JL 553+750-553+880; JZR 0+630-0+700; 1+300-1+400;
 • Skropienie podbudowy z kruszywa: S8; L.7.4.L;
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego: JP km 560+560+560+630; JZR 0+430-0+530;  L.7.6.L 0+000-0+180; L.7.5.L 0+000-0+040; L.7.4.L 0+060-0+219;
 • Wykonanie materaca geosyntetyczego
 • Wykonanie ulepszenia podłoża w wykopie – km 553+280-553+330; 560+681-560+720;
 • Wykonanie rozbiórki wjazdu z kostki brukowej na stację Orlen wraz z podbudową betonową;
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej – S8 km: 553+540-553+610;
 • Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej – S8 km: JP 553+400-553+500; JL 553+540-553+610; 561+860-562+070;
 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na wyspie dzielącej – S8/JZR
 • Wykonanie ścieku trójkątnego – L6.1.P; L6.2.P;

Roboty mostowe:

 • Obiekt WS-26: montaż konstrukcji stalowej jl; montaż murów oporowych jp i jl; szalowanie i zbrojenie płyty ustroju nośnego jp;
 • Obiekt WD-28: zasypka za korpusami przyczółków A i E;
 • Obiekt WS-30: szalowanie chudziaka pod płyty przejściowe jp; betonowanie chudziaków jp;
 • Obiekt WD-31: izolacja gruba; zasypka do poziomu terenu za korpusem przyczółka A
 • Obiekt KP-32: szalowanie płyty ustroju nośnego; betonowanie wanny sekcja 1 etap 2 jp; zasypka fundamentów podpory SL 1-7; izolacja cienka na wannie i słupach jp;
 • Obiekt PZ-54 j.lewa: izolacja cienka skrzydeł wlotu; zasypka za skrzydełkami przyczółków;
 • Obiekt PZ-55 j.lewa: szalowanie i zbrojenie wlotu skrzydełek; betonowanie skrzydełek;
 • Obiekt PZ-56 j.lewa: rozszalowanie skrzydełek
 • Obiekt PZ-59 j.lewa: betonowanie płyty dennej wlotu; szalowanie i zbrojenie wlotu skrzydełek; betonowanie płyt przejściowych;
 • Obiekt PZ-60 j.lewa: betonowanie płyty dennej wlotu;
 • Obiekt PZ-61/A: zasypka do poziomu terenu;
 • Obiekt PPZ-65A: szalowanie i zbrojenie płyty zespalającej; zbrojenie płyt przejściowych na odkładzie;
 • Obiekt PPZ-65B: wklejanie kotew w prefabrykaty;

Roboty branżowe:

 • ZB29 – wykonanie mikropali;
 • ZB32 – wykop zbiornika; wykonanie mikropali;
 • KDo18 – montaż wpustów deszczowych DN500 + przykanaliki+ pierścieni odciążających; pokrywy na wpustach deszczowych;
 • KDo23- montaż pokryw, pierścieni dystansowych na wpustach;
 • KD30 – montaż rur tłocznych DN200 mm;
 • KD31 – montaż kanału DN500 + studnie;
 • Montaż wpustów deszczowych + przykanaliki – km 554+200; 554+400
 • Teletechnika: zgrzewanie rur do przewiertu; wykonanie przewiertu km 554+500; 556+000; montaż kanału technologicznego+ studnie km 557+100; 557+300; 559+000; montaż kabli ziemnych miedzianych (przebudowa Multimedia) w km 560+200;
 • Oświetlenie: wykonanie przepustu rurowego 3xRHDPEp