Prace zrealizowane w okresie 13.08-19.08.2018 r.

Opublikowano: 21.08.2018

W okresie od 13.08-19.08.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Humusowanie skarp i rowu: S8 jl;
 • Uzupełnienie kostki przy słupkach barier na wyspie zatoki ITD. i wyspie JZR;
 • Naprawa skarp i rowów poboczy strona prawa: km 553+145-553+600; 555+500-557+000;
 • Prace wykończeniowe przy ogrodzeniach;
 • Wykonanie ogrodzenia: 559+500-562+542,07
 • Humusowanie terenów płaskich – km 559+800 jp; L.7.6-DP16
 • Umocnienie poboczy na zjazdach indywidualnych: DD20
 • Wykonanie rowu: DD20; DD20A;
 • Humusowanie skarp i rowu
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 na przejściach dla płazów: DD21
 • Umocnienie wlotów i wylotów przepustu fi 400 i fi 600: DD21;DD23;
 • Zabruki przepustów fi 800 i fi 600: DD22

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-27: rozbiórka szalunków tymczasowej organizacji ruchu; beton kapy chodnikowej; beton podkładowy pod fundamenty pod bariery energochłonne; pielęgnacja i rozszalowanie betonu kap chodnikowych; szalowanie korytek ściekowych,
 • Obiekt WD-28: przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję
 • Obiekt WD-29: podlewki pod słupy; humusowanie z hydrożelem; humusowanie między korytkiem a ekranami; rozszalowanie podlewek; beton korytek ściekowych na skrzydełku; szalowanie kap chodnikowych na skrzydełkach; wiercenie pod słupy narożne; wklejanie kotew słupów narożnych; montaż zbrojenia; odkopywanie skrzydełka, przygotowanie podłoża pod zbrojenie; szalowanie kap chodnikowych przy osi A;
 • Obiekt WD-31: ściek półokrągły wzdłuż podwaliny; antykorozja przyczółków i skrzydełek; układanie korytek ściekowych wzdłuż podwaliny stożków;
 • Obiekt WS-30: szlifowanie i szpachlowanie powierzchni betonowych
 • Obiekt KP-32: żywica w korycie, na gzymsach
 • Obiekt PZ-55; PZ-56; PZ-59; PZ-60; PZ-61: uzupełnianie betonu ochronnego w miejscach pod ekrany energochłonne;
 • Obiekt PZ-56A; PZ-59A: wykonanie dołków kontrolnych
 • Obiekt PZ-65: uszczelnienie styków oraz szlifowanie, szpachlowanie powierzchni betonowych;

Roboty branżowe:

 • Odwodnienie:Roboty wykończeniowe, porządkowanie, czyszczenie studni;
 • Zbiorniki: ZB-32 roboty wykończeniowe;  wykonanie wypadu od wylotu; koszenie trawy;