Prace zrealizowane w okresie 03.09-09.09.2018 r.

Opublikowano: 11.09.2018

W okresie od 03.09-09.09.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Humusowanie skarp rowu: DD21, DD22, DD23, DD24, DD25
 • Kopanie i profilowanie rowu: DD24, DD25
 • Wykonywanie zabudów przepustów
 • Umocnienie poboczy na wjazdach z MCE: DD22, DD24
 • Prace porządkowe na brukarce, spoinowanie krawężników : DP14; DD20a
 • Wyrównanie terenów płaskich pomiędzy drogą DD23 i DP16
 • Naprawa skarp i poboczy : km 558+500-562+542 jl
 • Porządkowanie terenów płaskich, wyrównanie i zahumusowanie terenów płaskich na węźle Prosienica;
 • Ogrodzenia – naciąganie siatki
 • Czyszczenie i odmulanie przepustów: DD21, DD23
 • Bariery drogowe (prace poprawkowe) – 562+530-562+542 jp
 • Wykonanie poboczy na zjazdach indywidualnych DD21. D22, DD23, DD24, DD25

 

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-27: nacinanie dylatacji pozornych na skrzydełkach; szalowanie i zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydełkach; montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych od Białegostoku; montaż słupów narożników ekranów przeciwolśnieniowych; szlifowanie, wiercenie otworów pod dorabianie ścianek oś A i B od Warszawy pod bariery energochłonne;
 • Obiekt WD-29: montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych; dorabianie ścianek pod bariery energochłonne; montaż słupów narożników ekranów przeciwolśnieniowych; szalowanie i zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydełu przy osi G; betonowanie ław pod bariery energochłonne i kapy chodnikowej na skrzydełku przy osi G; montaż zbrojenia i szalowanie ław ekranów energochłonnych; kręcenie zbrojenia kap chodnikowych na odkładzie i dokładzie do osi F i G pod bariery; dobetonowanie korytek ściekowych; rozszalowanie kapy chodnikowej na skrzydełku przy osi G;
 • Obiekt WD-30: kręcenie zbrojenia kap chodnikowych na odkładzie pod ławy barier energochłonnych;
 • Obiekt WD-31: poprawki ścieku korytkowego jl; poprawki humusowania ażurów;  montaż repera w płycie ustroju
 • Obiekt KP-32: poprawki nawierzchni nawierzchni chemoutwardzalnej; poprawki powłok malarskich;
 • Obiekt PZ- 60: szlifowanie i przygotowywanie powierzchni wlotów pod hydrofobizację
 • Obiekt PZ-59: szlifowanie i przygotowywanie powierzchni wlotów pod hydrofobizację
 • Obiekt PZ-61: szlifowanie i przygotowywanie powierzchni wlotów pod hydrofobizację; wykonanie 1 i 2 warstwy hydrofobizacji
 • Obiekt PPZ-65: wykonanie 1 i 2 warstwy hydrofobizacji

Roboty branżowe:

 • Wodociąg: odcinek W13: roboty przygotowawcze, rozbiórka wodociągu wraz z obniżeniem odc. 13a.4 i 13a.4a