Prace zrealizowane w okresie 25.09-01.10.2017 r.

Opublikowano: 2.10.2017

W okresie od 25.09.2017 r. do 01.10.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Zagęszczanie nasypu – S8 km: 562+400-562+542; DD20 5+480-5+600; DP14;
 • Wykonywanie nasypu – S8 km: 562+400-562+542;
 • Zagęszczanie warstwy wzmacniającej: DP19 rondo;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej: DD19 0+000-1+130;
 • Zagęszczanie podłoża w wykopie: km 561+050-561+300;
 • Zagęszczanie podłoża pod nasyp: km 562+100-562+200;
 • Wykonanie podbudowy z BA: km 553+145,5-553+550; 554+157-554+400;
 • Wykonanie stabilizacji: 556+660-556+740; DD24 0+120-0+400; DD25 0+950-1+100;
 • Wykonanie rowu: 556+800-557+000; DD20
 • Wykonanie materaca geosyntetycznego: km 561+730-561+856;
 • Profilowanie podłoża pod materac: km 561+500-561+740;
 • Rozbiórka podbudowy MCE: km 559+600-560+100;
 • Rozbiórka podbudowy z betonu asfaltowego: 559+600-560+100;
 • Wykonanie ścieku z 3 rzędów kostki;
 • Ułożenie ścieku trójkątnego: km 553+145-553+480;
 • Spoinowanie krawężnika na opasce: DP13;
 • Spoinowanie ścieku trójkątnego: L.6.3.L;
 • Wykonanie umocnienia poboczy: L.6.3.L;
 • Uzupełnianie nasypu w pasie dzielącym: km 554+180-554+400; 556+000-556+660

Roboty mostowe:

 • Obiekt WS-26: kucie betonu pod ścieki; montaż barier na ustroju nośnym oraz na kapie chodnikowej BL; montaż kotew pod latarnie na ustroju nośnym; montaż słupków – kapa szeroka AL, BL; przygotowanie kapy chodnikowej i gruntowanie żywicą AP; przygotowanie betonu pod hydrofobizację  jp; ułożenie asfaltu twardolanego jl; wiercenie i montaż słupków na ustroju nośnym BL; wykonanie ścieków przykrawężnikowych jl;
 • Obiekt WD-27: betonowanie ścian w osi C segment 2,4; izolacja cienka na ścianach oś D; rozszalowanie ściany w osi C; szalowanie fundamentu  osi E segment 3; szalowanie ścian w osi C segment 2 i osi E segment 1; wykop pod przepust rurowy oś C; zamykanie ściany w osi C segment 4; 2; zbrojenie fundamentu w osi E segment 1,2 i 3, C segment 4;
 • Obiekt WD-29: betonowanie ławy fundamentowej w osi D segment 3; poprawa szalunku i czyszczenie w osi D segment 3; szalowanie ławy fundamentowej w osi D segment 1; zbrojenie ławy fundamentowej osi B segment 1,3 i oś D segment 4;
 • Obiekt PZ-54: betonowanie fundamentu pod barierkę nitka prawa; prefabrykacja, zbrojenie fundamentu pod barierki jl w pasie rozdziału; wykop pod fundament;
 • Obiekt PZ-54 j. prawa: montaż zbrojenia i szalowanie fundamentu pod barierki;
 • Obiekt PZ-59 j.lewa: betonowanie betonu ochronnego;
 • Obiekt PZ-60 j.lewa: zbrojenie pod beton ochronny;
 • Obiekt PZ-65b: montaż zbrojenia i szalunek betonu ochronnego;

Roboty branżowe:

 • KD29: montaż rur DN600 mm, DN 300 mm;
 • ZB29: betonowanie płyty zbiornika w zakresie skarp; montaż wylotów DN 600 mm, DN 300 mm; odwodnienie wykopu zbiornika retencyjnego; zbrojenie płyty dennej;
 • ZB32: odwodnienie wykopu zbiornika retencyjnego;
 • Oświetlenie: szafa SO-4/12l: montaż fundamentów, kabli, montaż wysięgników i opraw na słupach oświetleniowych, montaż słupów oświetleniowych; szafa SO-6/11l: montaż fundamentów, kabli, słupów oświetleniowych, montaż wysięgników i opraw na słupach oświetleniowych; szafa SO-6/5GO montaż wysięgników i opraw na słupach oświetleniowych
 • EP1: betonowanie głowic ze słupami ekranów; obsypywanie głowic i zagęszczanie pobocza; wykonywanie wymiany i montażu słupa stalowego;
 • EP2: montaż słupów ekranów mostowych; montaż wypełnień ekranów akustycznych; oprawa paneli szklanych; pionowanie słupów ekranów;