Prace zrealizowane w okresie 02.04-08.04.2018 r.

Opublikowano: 10.04.2018

W okresie od 02.04 – 08.04.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Wykonanie wykopu – rów : km 557+000-559+500; 562+100-562+150; 559+100-559+300;
 • Wykonanie wykopu: km 0+100-0+212;
 • Wykonanie robót ziemnych na zjazdach: DD20; DD22; DD24;
 • Wykonywanie nasypu: S8 km : 559+750-560+000; 560+000-560+300; 561+500-561+800; DP16: 0+000-0+578;
 • Wykonanie  MCE na zjazdach:  DD25; DD22; DD20; DD24;
 • Wykonanie ogrodzenia (ustawianie słupków): km 555+000-559+500;
 • Wykonanie fundamentów pod bramownice i ażury: Podborze
 • Wykonanie bentomaty: km 555+000-559+500;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej: DD21 2+200-2+800; DD23 0+000-0+450; DD20 2+100-3+400; 4+200-5+600; DD25 0+000-1+400; S8 558+000
 • Wykonanie krawężnika: DP14 0+000-0+530; DD20a 0+000-0+185;
 • Wykonanie umocnienia dna rowu płytami ażurowymi i korytkiem: DD24 0+556-0+628; 1+340-1+370;  DD25 0+917-0+967; S8: 556+070-556+092; 557+808-557+832; 559+108-559+139; 559+419-559+465;
 • Wykonanie gwoździ gruntowych: DD24;

Roboty mostowe:

 • Obiekt WS-26: poprawki bocznych powierzchni betonowych przyczółka A; poprawki malarskie hydrofobizacji barwnej spodu ustroju;
 • Obiekt WD-27: wykonanie podlewek nitka prawa; wykonanie zasypek ściany E do poziomu 1/3 wysokości ściany; wykonanie uszczelnienia prefabrykatów od góry – nitka prawa; wykonanie ViaWall – oś E: 4 warstwa; oś A: 3 warstwa; oś B-C Warszawa : 4 warstwa; zasypki ściany A do poziomu 1/4 wysokości ściany, ściany B do poziomu 1/2 wysokości ściany;
 • Obiekt WD-29: zasypka E-F do wys. 1/3 ściany; G  do wys. 1/2 ściany; A do góry fundamentu; B do wys. 1/3 ściany;  zwolnienie ściągów nitka prawa;  wykonanie uszczelnienia od góry nitka prawa i nitka lewa; wykonanie ViaWall – oś G: 2 warstwa; oś E-F Białystok: 2 warstwa; oś B-C Białystok:2 warstwa;
 • Obiekt WD-28: przygotowanie powierzchni pod izolację z papy; bet oraz betonowanie kap chodnikowych za osią A i E oraz ostatnich segmentów na ustroju;
 • Obiekt WS-30: przygotowanie powierzchni pod izolację z papy (płyty przejściowe oraz strop); zbrojenie betonu ochronnego wraz z szalowaniem oraz zgłoszenie do odbioru; ułożenie betonu ochronnego;
 • Obiekt WD-31: beton wyrównawczy pod płytę przejściową; zbrojenie szalowanie płyty przejściowej za osią D; zasypka za przyczółkiem w osi A 5 warstw; przygotowanie powierzchni ustroju pod papę;
 • Obiekt KP-32: szalowanie i betonowanie płyty pochylni strona lewa;
 • Obiekt PZ-61: betonowanie płyty przejściowej strona od Białegostoku i Warszawy; przygotowanie powierzchni pod izolację z papy płyt przejściowych oraz zespalającej; wykonanie papy; zbrojenie i szalowanie betonu ochronnego;
 • Obiekt PPZ-65:  zbrojenie i szalowanie płyty zespalającej nitka prawa; betonowanie płyty zespalającej nitka prawa; beton wyrównawczy pod płyty przejściowe; zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych;

Roboty branżowe:

 • Preselekcja: konstrukcje bramownicowe pod znaki zmiennej treści – brama ZZT2 – 559+219; ZZT3 – 558+593; 557+825; 560+277; Konstrukcje wsporcze dla koncepcji systemu preselekcyjnego dynamicznego ważenia pojazdów – wysięgnik 1 – 558+376;
 • Oświetlenie: budowa oświetlenia ulicznego z szafy SO-4/14l: montaż fundamentu prefabrykowanego pod słupy oświetleniowe: 561+860-562+080; układanie kabla YKXS 4x25mm2 – 1 kv W KM 561+860-562+080;
 • Odwodnienie: montaż furtek żeliwnych na wpustach deszczowych kanał KDo21 i montaż włazów żeliwnych na studniachkm 559+400-559+600;
 • Ekrany akustyczne: EL3 wykonywanie pali; zasypki wraz z zagęszczaniem wokół głowic pali; EL4 montaż podwalin;