Prace zrealizowane w okresie 01.05-07.05.2017 r.

Opublikowano: 8.05.2017

W okresie od 01.05.2017 r. do 07.05.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Zagęszczanie nasypu – S8 km: JL 553+750-553+880; 553+955-554+075; 554+200-554+430; 554+700-555+000; 556+100-556+441; 557+500-557+800; 558+000-558+120; 559+100-559+320; JP 553+520-553+615; 561+400-561+480; 560+750-560+800; L.6.3.L 0+000-0+227; DD24 1+380-1+600; L.6.1.P 0+000-0+273;
 • Wykonywanie nasypu – S8 km: JL 553+600-553+750; 553+955-554+075; 554+350-554+430; 559+650-559+750; 561+400-561+470; JP 562+100-562+200; DD22; DP16; L.6.3.L 0+000-0+220;
 • Wykonanie stabilizacji cementem: C5/6- S8 km: L.6.1.P 0+000-0+250; L.6.2.P 0+060-0+301;
 • Zagęszczanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 km: L.7.4.L L.7.5.L; L.7.6.L;
 • Skropienie podbudowy z kruszywa: S8; L.7.4.L;
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego: 559+800-560+260;
 • Wykonanie wykopu rowu – L.6.3.L; DD22;
 • Wykonanie wykopu- DD24 0+400-0+600;
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej – S8 km: 561+660-562+070;
 • Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej – S8 km: 553+650-553+750;
 • Układanie kostki na wyspie rozdzielającej: km 561+200

Roboty mostowe:

 • Obiekt WS-26: Montaż murów oporowych jl i jp; szalowanie i zbrojenie płyty ustroju nośnego; montaż łożysk jp; scalanie konstrukcji stalowej;
 • Obiekt WD-28: przygotowanie powierzchni pod papę; zasypka za korpusem przyczółka A i E;
 • Obiekt WD-31: zasypka za korpusem przyczółka A i D;
 • Obiekt KP-32: szalowanie i zbrojenie płyty ustroju nośnego;
 • Obiekt PZ-55 j.lewa: szalowanie i zbrojenie wlotu;
 • Obiekt PZ-56 j.lewa: betonowanie skrzydła wlotu;
 • Obiekt PZ-60 j.lewa: szalowanie i zbrojenie płyty dennej;
 • Obiekt PZ-61/A: zasypka do poziomu terenu;
 • Obiekt PPZ-65A: zbrojenie płyty zespalającej;

Roboty branżowe:

 • ZB29 – wykonanie mikropali;
 • ZB32 – wykop zbiornika
 • KD30 – montaż kanału tłocznego DN200 mm;
 • Montaż wpustów deszczowych + przykanaliki – km 553+900;
 • Teletechnika: zgrzewanie rur do przewiertu; wykonanie przewiertu km 562+020; montaż kanału technologicznego+ studnie; montaż studni teletechnicznych dla zakresu Multimedia;
 • Oświetlenie: montaż słupów oświetleniowych;