Prace zrealizowane w okresie 25.12-31.12.2017 r.

Opublikowano: 2.01.2018

W okresie od 25.12.2017 r. do 31.12.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

  • Wykonanie rowu i zacięcie skarpy: DD24 0+380-0+650; L.7.1.P; L.7.2.P; L.7.3.P;
  • Wykonanie umocnienia pobocza materiałem z frezowania MCE: km 557+800-559+000 jl

Roboty mostowe:

  • Obiekt WS-30: betonowanie i pielęgnacja betonu ramy i skrzydełek; zbrojenie i szalowanie ramy;

Roboty branżowe:

  • KD32: odwodnienie wykopu pod montaż osadnika OS32.1, separatora SP32.1;
  • ZB-32: odwodnienie wykopu pod zbiornik; zbrojenie i szalowanie płyty dennej;
  • EP4a, EP4b: betonowanie głowic pali;