Prace zrealizowane w okresie 01.01-07.01.2018 r.

Opublikowano: 8.01.2018

W okresie od 01.01.2018 r. do 07.01.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Wykonanie rowu i zacięcie skarpy: 554+900-555+300 jp; L.7.1.P, L.7.2.P; L.7.3.P; DD21 0+800-1+600 jp; DD25 0+400-0+700;
 • Zagęszczanie nasypu: km 561+600-561+800;
 • Zagęszczanie warstwy wzmacniającej: DD24 0+600-0+900;
 • Uzupełnienie i dogęszczenie pobocza: DD20 1+000-2+900;

Roboty mostowe:

 • Obiekt WS-26: Sikaflex na małej kapie chodnikowej jl i jp;
 • Obiekt WD-27A: betonowanie ściany w osi A s. 1 i 3; izolacja cienka na ścianie oś B s. 1; rozszalowanie fundamentu w osi A s. 2+4; szalowanie ściany w osi A s. 1 i 3; zbrojenie ściany w osi A s. 2, 3 , 4;
 • Obiekt WD-29: przygotowanie powierzchni pod izolację cienką w osi C wszystkie segmenty; zbrojenie fundamentu w osi E s. 1;
 • Obiekt WS-30: częściowe rozszalowanie gzymsów;
 • Obiekt KP-32: poprawki zbrojarskie na ustroju i wannie jl; przygotowanie powierzchni ciosów podłożyskowych pochylni jl; ustawienie szalunków ciosów podłożyskowych pochylni jp;
 • Obiekt PZ-61: betonowanie skrzydełek, czyszczenie szalunków skrzydełek; pompowanie wody;
 • Obiekt PZ-65 pompowanie wody;

Roboty branżowe:

 • KD32: wykop i odwodnienie wykopu pod montaż osadnika OS32.1, separatora SP32.1; montaż pierścieni i pokryw odciążających na wpustach deszczowych;
 • ZB-32: odwodnienie wykopu pod zbiornik; zbrojenie i szalowanie płyty dennej; betonowanie płyty dennej z betonu C20/25
 • EP4b: montaż szalunków, betonowanie głowic pali;
 • EP4a i EP4b: demontaż szalunków;
 • EP3a i EP3c: zasypki głowic;