Prace zrealizowane w okresie 03.09-09.09.2018 r.

Opublikowano: 11.09.2018

W okresie od 03.09-09.09.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie skarp rowu: DD21, DD22, DD23, DD24, DD25 Kopanie i profilowanie rowu: DD24, DD25 Wykonywanie […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 27.08-02.09.2018 r.

Opublikowano: 03.09.2018

W okresie od 27.08-02.09.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie skarp rowu: DD21, DD22, DD23, DD24 Profilowanie rowu: DD25 Umocnienie poboczy na wjazdach z […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 20.08-26.08.2018 r.

Opublikowano: 28.08.2018

W okresie od 20.08-26.08.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie terenów płaskich: km 561+000 strona prawa; DP16; Humusowanie rowu: DD20; DD20A; DD21; DD22; Profilowanie […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 13.08-19.08.2018 r.

Opublikowano: 21.08.2018

W okresie od 13.08-19.08.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie skarp i rowu: S8 jl; Uzupełnienie kostki przy słupkach barier na wyspie zatoki ITD. […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 06.08-12.08.2018 r.

Opublikowano: 16.08.2018

W okresie od 06.08-12.08.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie skarp i rowu: DD20; DD24; Uzupełnienie kostki przy słupkach barier na wyspie zatoki ITD.. […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 30.07-05.08.2018 r.

Opublikowano: 08.08.2018

W okresie od 30.07 – 05.08.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie skarp i rowu: Łącznice węzła Prosienica, DD20; Uzupełnienie kostki przy słupkach barier […]

Czytaj więcej