Prace zrealizowane w okresie 11.06-17.06.2018 r.

Opublikowano: 20.06.2018

W okresie od 04.06 – 10.06.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonywanie nasypu:  warstway 1 na wjazdach do zbiorników Wykonanie warstwy ścieralnej: DD21 0+000-0+950; […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 04.06-10.06.2018 r.

Opublikowano: 11.06.2018

W okresie od 04.06 – 10.06.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonywanie nasypu: DP-16 0+030-0+240 (w1); DD24 warstwa 1 na zjazdach do zbiorników; DD20 […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 28.05-03.06.2018 r.

Opublikowano: 06.06.2018

W okresie od 28.05 – 03.06.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonywanie nasypu: wjazd MOP (w1) 0+000-0+147; DP-16 (w2) 0+050-0+240; DD24 0+650-0+880 (w1); Zagęszczanie […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 21.05-27.05.2018 r.

Opublikowano: 30.05.2018

W okresie od 21.05 – 27.05.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonywanie nasypu: DP14 0+100-0+240 (w4) Zagęszczanie nasypu: DP14 0+100-0+240 (w4); Zagęszczanie podłoża w […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 14.05-20.05.2018 r.

Opublikowano: 21.05.2018

W okresie od 14.05 – 20.05.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonywanie nasypu: DP14 0+100-0+240 (w4) Zagęszczanie nasypu: DP14 0+100-0+240 (w4); Zagęszczanie podłoża w […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 07.05-13.05.2018 r.

Opublikowano: 15.05.2018

W okresie od 07.05 – 13.05.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonywanie nasypu: S8 km : 562+340-562+542 jl (w1); DP16 0+100-0+240 (w5 i w4) […]

Czytaj więcej