Prace zrealizowane w okresie 15.10-21.10.2018 r.

Opublikowano: 22.10.2018

W okresie od 15.10-21.10.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: S8: Nasadzenia S8:Nasadzenia- palikowanie S8/DD:Czyszczenie umocnienia rowów+ prace poprawkowe S8/DD: Wykonanie uzupełnienia umocnienia pobocza S8/Lacznica/DP/DD: […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 08.10-14.10.2018 r.

Opublikowano: 15.10.2018

W okresie od 08.10-14.10.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe:  Ścieki i krawężniki – oczyszczanie, spoinowanie Ogrodzenia – naciąganie siatki, poprawki Prace poprawkowe na poboczach […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 01.10-07.10.2018 r.

Opublikowano: 08.10.2018

W okresie od 01.10-07.10.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe:  brukarka – prace poprawkowe: spoinowanie, czyszczenie ogrodzenia – prace poprawkowe umocnienie pobocza – uzupełnienia czyszczenie umocnienia […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 24.09-30.09.2018 r.

Opublikowano: 01.10.2018

W okresie od 24.09-30.09.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: koszenie traw – km 555+000-562+000 jl, DP16; DD21; Czyszczenie asfaltu po produktach ropopochodnych; Likwidacja hałd […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 17.09-23.09.2018 r.

Opublikowano: 24.09.2018

W okresie od 17.09-23.09.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie skarp: wjazdy DD24/DD25 Odmulanie przepustów: łącznice MOP Wykonanie oznakowania poziomego: DD21, DD23, DD25 Prace […]

Czytaj więcej

Prace zrealizowane w okresie 10.09-16.09.2018 r.

Opublikowano: 18.09.2018

W okresie od 10.09-16.09.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie skarp rowu:  łącznice węzła MOP, DD24, DD25 Czyszczenie i odmulanie przepustów: łącznice węzła, DD24 […]

Czytaj więcej