Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

21.06.2017, godz.: 8:06

Prace zrealizowane w okresie 12.06-18.06.2017 r.

W okresie od 12.06.2017 r. do 18.06.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Zagęszczanie nasypu – S8 km: JL 555+700-556+100; 557+400-557+600; 557+800-558+100; 558+100-558+500; JP: 559+650-559+800; […]

Czytaj dalej >
12.06.2017, godz.: 13:51

Prace zrealizowane w okresie 05.06-11.06.2017 r.

W okresie od 05.06.2017 r. do 11.06.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Zagęszczanie nasypu – S8 km: JP 554+600-555+000; 556+100-556+300; 557+200-557+800; 558+200-558+300; 553+900-554+000; 559+090-559+450; […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści