Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

20.11.2017, godz.: 11:34

Prace zrealizowane w okresie 13.11-19.11.2017 r.

W okresie od 13.11.2017 r. do 19.11.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Zagęszczanie nasypu : 560+800-561+050; 561+300-561+400; 561+680-561+870; 562+100-562+200; DP16; DD21 1+650-2+350; Wykonanie nasypu: […]

Czytaj dalej >
17.11.2017, godz.: 17:17

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 17.11.2017 została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu na docelową jezdnię S-8 w miejscowości Podborze z częściowym wyłączeniem jezdni prawej. Podróżujących prosimy […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści