S8 Warszawa-Białystok

Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

21.08.2018, godz.: 7:30

Prace zrealizowane w okresie 13.08-19.08.2018 r.

W okresie od 13.08-19.08.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie skarp i rowu: S8 jl; Uzupełnienie kostki przy słupkach barier na wyspie zatoki ITD. […]

Czytaj dalej >
16.08.2018, godz.: 7:47

Prace zrealizowane w okresie 06.08-12.08.2018 r.

W okresie od 06.08-12.08.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie skarp i rowu: DD20; DD24; Uzupełnienie kostki przy słupkach barier na wyspie zatoki ITD.. […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści