Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

08.05.2018, godz.: 11:59

Prace zrealizowane w okresie 30.04-06.05.2018 r.

W okresie od 30.04 – 06.05.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonanie wykopu – rów : km 558+600-559+600 jp; 560+300-561+300 jl; DD21; Wykonywanie nasypu: […]

Czytaj dalej >
03.05.2018, godz.: 8:19

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 02.05.2018 została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu polegająca na przełożeniu dwukierunkowego ruchu od km ~562+000 (S8), z drogi DD-24 na docelową prawą jezdnię S-8  km […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści