Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

18.09.2018, godz.: 9:24

Prace zrealizowane w okresie 10.09-16.09.2018 r.

W okresie od 10.09-16.09.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie skarp rowu:  łącznice węzła MOP, DD24, DD25 Czyszczenie i odmulanie przepustów: łącznice węzła, DD24 […]

Czytaj dalej >
11.09.2018, godz.: 10:22

Prace zrealizowane w okresie 03.09-09.09.2018 r.

W okresie od 03.09-09.09.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie skarp rowu: DD21, DD22, DD23, DD24, DD25 Kopanie i profilowanie rowu: DD24, DD25 Wykonywanie […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści