Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

14.08.2017, godz.: 15:08

Prace zrealizowane w okresie 07.08-13.08.2017 r.

W okresie od 07.08.2017 r. do 13.08.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Zagęszczanie nasypu – S8 km: Wykonywanie nasypu – S8 km: Zagęszczanie podłoża […]

Czytaj dalej >
07.08.2017, godz.: 13:04

Prace zrealizowane w okresie 31.07-06.08.2017 r.

W okresie od 31.07.2017 r. do 06.08.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Zagęszczanie nasypu – S8 km: jp 562+100-562+200;  jl 553++880-554+070; 554+168-554+400;  rondo DP-16; […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści