Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

18.10.2017, godz.: 9:06

Prace zrealizowane w okresie 09.10-15.10.2017 r.

W okresie od 09.10.2017 r. do 15.10.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Zagęszczanie nasypu – S8 km 557+780-557+820; 559+080-559+120; 562+200-562+400 jp; 562+100-562+200 jl; Wykonywanie […]

Czytaj dalej >
10.10.2017, godz.: 11:58

Prace zrealizowane w okresie 02.10-08.10.2017 r.

W okresie od 02.10.2017 r. do 08.10.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Zagęszczanie nasypu – S8 km: 560+150-560+350; 560+480-560+540; 562+200-562+400 jl; 562+400-562+542 jp; DP14; […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści