Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

19.02.2018, godz.: 9:33

Prace zrealizowane w okresie 12.02-18.02.2018 r.

W okresie od 12.02.2018 r. do 18.02.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonanie barier drogowych; Kopanie rowu i skarpowanie: Wykonanie rowów odwadniających: DD21; DD24; […]

Czytaj dalej >
14.02.2018, godz.: 12:25

Prace zrealizowane w okresie 05.02-11.02.2018 r.

W okresie od 05.02.2018 r. do 11.02.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonanie barier drogowych; Kopanie rowu i skarpowanie: DD21; S8; Wykonanie rowów odwadniających; […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści