Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

18.09.2017, godz.: 13:40

Prace zrealizowane w okresie 11.09-17.09.2017 r.

W okresie od 11.09.2017 r. do 17.09.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Zagęszczanie nasypu – S8 km: 560+200-560+300; 560+465-560+594; 562+200-562+400; DD20 5+480-5+600; DD24 0+120-0+400; […]

Czytaj dalej >
12.09.2017, godz.: 15:01

Prace zrealizowane w okresie 04.09-10.09.2017 r.

W okresie od 04.09.2017 r. do 10.09.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Zagęszczanie nasypu – S8 km: 560+100-560+594; 560+200-560+300; DD25 0+000-0+340; 1+200-1+400; DP16 rondo; […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści