Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

11.07.2017, godz.: 11:00

Prace zrealizowane w okresie 03.07-09.07.2017 r.

W okresie od 03.07.2017 r. do 09.07.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Zagęszczanie nasypu – S8 km: 553+880-554+070; 554+200-554+400; 555+330-555+700; 554+400-554+530; 559+100-559+450; DP14; DP16 […]

Czytaj dalej >
03.07.2017, godz.: 12:12

Prace zrealizowane w okresie 26.06-02.07.2017 r.

W okresie od 26.06.2017 r. do 03.07.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Zagęszczanie nasypu – S8 km: 554+160-554+530; 555+330-555+900; 556+950-557+220; zatoka ITD; DP14; DP16; […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści