Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

17.04.2018, godz.: 14:07

Prace zrealizowane w okresie 09.04-15.04.2018 r.

W okresie od 09.04 – 15.04.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonanie wykopu – rów : km 557+000-559+500; 562+100-562+150; 559+100-559+300; 559+750-560+220; Wykonywanie nasypu: S8 […]

Czytaj dalej >
10.04.2018, godz.: 12:37

Prace zrealizowane w okresie 02.04-08.04.2018 r.

W okresie od 02.04 – 08.04.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonanie wykopu – rów : km 557+000-559+500; 562+100-562+150; 559+100-559+300; Wykonanie wykopu: km 0+100-0+212; […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści