S8 Warszawa-Białystok

Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

08.08.2018, godz.: 13:06

Prace zrealizowane w okresie 30.07-05.08.2018 r.

W okresie od 30.07 – 05.08.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie skarp i rowu: Łącznice węzła Prosienica, DD20; Uzupełnienie kostki przy słupkach barier […]

Czytaj dalej >
31.07.2018, godz.: 11:58

Prace zrealizowane w okresie 23.07-29.07.2018 r.

W okresie od 23.07 – 29.07.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Humusowanie skarp i rowu: Łącznice MOP, JZR, DD20, DD24, DP16 Wykonanie biowłókniny i […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści