Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

22.10.2018, godz.: 15:03

Prace zrealizowane w okresie 15.10-21.10.2018 r.

W okresie od 15.10-21.10.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: S8: Nasadzenia S8:Nasadzenia- palikowanie S8/DD:Czyszczenie umocnienia rowów+ prace poprawkowe S8/DD: Wykonanie uzupełnienia umocnienia pobocza S8/Lacznica/DP/DD: […]

Czytaj dalej >
15.10.2018, godz.: 12:10

Prace zrealizowane w okresie 08.10-14.10.2018 r.

W okresie od 08.10-14.10.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe:  Ścieki i krawężniki – oczyszczanie, spoinowanie Ogrodzenia – naciąganie siatki, poprawki Prace poprawkowe na poboczach […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści