Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

27.02.2018, godz.: 10:55

Prace zrealizowane w okresie 19.02-25.02.2018 r.

W okresie od 19.02.2018 r. do 25.02.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonanie barier drogowych KM: 556+700-557+100; 557+200-557+500; 559+00-559+300; 559+600 do WS-30; Wykonanie barier […]

Czytaj dalej >
22.02.2018, godz.: 10:48

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 21.02.2018 została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu polegająca na przełożeniu ruchu na lewą jezdnię na odcinku od Obwodnicy Ostrów Maz. do km 559+600 . Podróżujących […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści