Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

20.06.2018, godz.: 10:14

Prace zrealizowane w okresie 11.06-17.06.2018 r.

W okresie od 04.06 – 10.06.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonywanie nasypu:  warstway 1 na wjazdach do zbiorników Wykonanie warstwy ścieralnej: DD21 0+000-0+950; […]

Czytaj dalej >
11.06.2018, godz.: 10:51

Prace zrealizowane w okresie 04.06-10.06.2018 r.

W okresie od 04.06 – 10.06.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonywanie nasypu: DP-16 0+030-0+240 (w1); DD24 warstwa 1 na zjazdach do zbiorników; DD20 […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści