Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

15.01.2018, godz.: 14:37

Prace zrealizowane w okresie 08.01-14.01.2018 r.

W okresie od 08.01.2018 r. do 14.01.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonanie rowu i zacięcie skarpy: 555+400-556+000; L.7.1.P, L.7.2.P; D24 0+400-0+630; DD25 0+400-0+700; […]

Czytaj dalej >
08.01.2018, godz.: 13:15

Prace zrealizowane w okresie 01.01-07.01.2018 r.

W okresie od 01.01.2018 r. do 07.01.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Wykonanie rowu i zacięcie skarpy: 554+900-555+300 jp; L.7.1.P, L.7.2.P; L.7.3.P; DD21 0+800-1+600 […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści