Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
Partner: GETINSA-PAYMA S.L.
ul. Plac Waryńskiego 9A
07-300 Ostrów Mazowiecka

Przedmiot zamówienia

Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

cupt

Aktualności

22.05.2017, godz.: 13:19

Prace zrealizowane w okresie 15.05-21.05.2017 r.

W okresie od 15.05.2017 r. do 21.05.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Zagęszczanie nasypu – S8 km: JL 553+880-554+075; 554+620-554+800; 556+100-556+450; 554+800-555+000; 557+500-558+000; JP: […]

Czytaj dalej >
15.05.2017, godz.: 14:33

Prace zrealizowane w okresie 08.05-14.05.2017 r.

W okresie od 08.05.2017 r. do 14.05.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty: Roboty drogowe: Zagęszczanie nasypu – S8 km: JL 553+650-553+750; 553+908-553+075; 553+880-554+074; 554+200-554+430; 554+180-554+460; 554+800-555+000; […]

Czytaj dalej >
Zobacz wszystkie aktualnści